European Route of Industrial Heritage (ERIH)

De bakermat van de industrialisatie lag in het noordwesten van Europa. Het erfgoed van de meest ingrijpende structuurverandering in de economische geschiedenis is een doorslaggevend element in de geschiedenis van dit werelddeel. Als gevolg van de hedendaagse structuurverandering zijn veel delen van Europa echter gedeindustrialiseerd; over gebleven zijn slechts werkloosheid en verval.

Het onderhoud van oude industriecomplexen is duur en vereist innovatieve oplossingen. Een stilgelegd industriecomplex wordt tot nog toe slechts zelden als cultureel erfgoed gezien. Omdat industriele geschiedenis echter een gemeenschappelijk Europees erfgoed is en het behoud van de industriemonumenten een grote uitdaging vormt, heeft men besloten om deze opgave door samenwerking tussen de Europese lidstaten op te lossen.

Het Europese routesysteem
Een centraal element van het project is de ontwikkeling van een netwerk van ankerpunten, circa 60 belangrijke industriemonumenten die over een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur beschikken. Voor het selecteren van de ankerpunten wordt een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld.

Opgave van de ankerpunten, die door markeringen binnen en buiten te herkennen zijn, is het om informatie over industriecultuur te verstrekken en de ERIH filosofie te promoten. Al deze ankerpunten zijn tevens vertrekpunt voor regionale routes die ook kleinere industrieculturele standplaatsen, de zogenaamde key sites, bij het geheel betrekken.

Zie voor meer informatie: www.erih.net