,

HollandRoute Polderland

Holland is een vanzelfsprekendheid, maar wat is het eigenlijk? Deze vraag wordt beantwoord met de HollandRoute Polderland, die voorziet in een samenhangend toeristisch erfgoednetwerk in Westfriesland, Waterland, Zaanstreek, Amsterdam en Amstel Meerlanden. Over enkele jaren kunnen de uiteenlopende aspecten van Holland Polderland op eenvoudige wijze worden ontdekt en begrepen in hun historische en functionele samenhang: dijken, ringvaarten, boezemwater, droogmakerijen, getrapte windwatermolens, gemalen, sluizen, vaarten, sloten, bruggen, voorpolders, veenpolders, kleipolders, veenontginningen, polderwegen, spoor- en tramwegen, grondgebruik, boerderijen, landbouwproducten, stedenbouw, polderbestuursgebouwen en polderbeheersgebouwen, ecologie. Het is een greep uit de veelzijdigheid van Holland Polderland die onze bezoekers fascineert en ook ontroerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Inmiddels is ook het plan voor de toeristische ontsluiting van het typisch Hollandse polderlandschap rond Amsterdam voltooid. De Stichting HollandRoute is thans in overleg met belangrijke stakeholders, zoals Provincie Noord-Holland, om de HollandRoute Polderland te gaan realiseren. Daarmee alle belangrijke “ingrediënten” van het polderlandschap de komende tijd in hun samenhang helder en toegankelijk gemaakt als toeristisch product. Belangrijke toeristische informatiepunten vormen daarbij Gemaal De Cruquius (Haarlemmermeer), Schermer Molenmuseum en het Nederlands Stoommachinemuseum in het Gemaal De Vier Noorder Koggen te Medemblik, evenals het UNESCO Werelderfgoed De Beemster. Diverse reeds bij de HollandRoute aangesloten Routepunten en Rustpunten komen aan de HollandRoute Polderland te liggen, zoals de bloemenveiling Aalsmeer, Museum Stoomgemaal Halfweg, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, de Zaanse Schans en Landgoed de Olmenhorst te Lisserbroek.