Op 28 november 2013 (’s middags) zal het 6e HollandRoute Forum plaatsvinden in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het Forum is dit jaar speciaal bedoeld voor het interne netwerk van de HollandRoute. Voor aangeslotenen is dit een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, om van elkaars ervaringen te leren, om na te denken over gezamenlijke productontwikkeling en samenwerking. Deelname is derhalve voorbehouden aan eigenaren/medewerkers van de aangesloten Anker-, Route- en Rustpunten van de HollandRoute.

Holland is een vanzelfsprekendheid, maar wat is het eigenlijk? Deze vraag wordt beantwoord met de HollandRoute Polderland, die voorziet in een samenhangend toeristisch erfgoednetwerk in Westfriesland, Waterland, Zaanstreek, Amsterdam en Amstel Meerlanden.

In 2008 werd ERIH in het Ruhrgebied opgericht als een rechtspersoon, om het netwerk te onderhouden na het vervallen van de EU-fondsen. Nu, vijf jaar later, komen we terug in het Ruhrgebied met onze ERIH conferentie 2013.

Het programma “Amsterdam Bezoeken, Holland Zien” is in 2009 van start gegaan met als belangrijk doel om het internationale toerisme de Metropoolregio rond Amsterdam te bevorderen door toenemende samenwerking tussen overheid en toeristisch bedrijfsleven. De ontwikkeling van het erfgoednetwerk van de HollandRoute is daartoe één van de bouwstenen.