, ,

Museum Het Schip opent nieuwe expositie

Op donderdag 20 april om 18.00 uur opent Halleh Ghorashi, Professor Diversiteit en Integratie (VU A’dam), in Museum Het Schip, Amsterdam de expositie Tijd voor Tapijten van stichting De Vrolijkheid. Hierin wordenelf tapijten getoond – naar ontwerpen van kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond – op basis van verhalen van families uit asielzoekerscentra die samen met ambachtslieden uit de omgeving ook verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de tapijten. In het café van Museum Het Schip geven foto’s van Petra Katanic deze bewoners een gezicht en tonen ze de context waarbinnen dit project tot stand kwam, de wereld van de Nederlandse asielzoekerscentra.Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek, getiteld ‘elf tapijten duizend-en-een verhalen’. De tentoonstelling is open voor publiek van 21 april tot en met 21 mei 2017.

In de ochtend vertelde moeder niet te willen in verband met hoofdpijn. Toch is ze meegegaan voor de kinderen vertelde ze. Tijdens het werken met de draaischijf begon ze te vertellen over de herinneringen uit het land van haar jeugd. Ze was vergeten dat ze mooie herinneringen had zei ze en de kinderen hoorden voor het eerst over het land dat ze nooit gezien hebben”
(Natasja, coördinator de Vrolijkheid Grave)

Tijd voor Tapijtenis een kunstproject gericht op het delen van kennis omtrent oude ambachten, tradities en familieverhalen. Het project is ontstaan vanuit een beeld: tapijten maken van een huis een thuis. Tapijten dempen het geluid, halen de kou van de vloer, zorgen voor geborgenheid. In het nomadische bestaan van bewoners van asielzoekerscentra heeft De Vrolijkheid met Tijd voor Tapijteneen symbolisch sterk beeld van die huiselijkheid gecreërd. Verhalen staan centraal in het project, omdat veel mensen bijzondere herinneringen hebben aan tapijten. Verhalen van het gewone familieleven van voor een oorlog of vlucht. Ontwerpers, vaak zelf met een vluchtelingenachtergrond, hebben in elf Nederlandse asielzoekerscentra bewoners ontmoet en in workshops verhalen gedeeld, technieken, talenten en expertise ontdekt. Dit resulteerde in elf tapijten, gemaakt op basis van deze verhalen en technieken. Daarmee maakt Tijd voor Tapijtensporen zichtbaar – ongeacht of deze families mogen blijven of moeten vertrekken.

Stichting de Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid, is een netwerk van professionele kunstenaars, theatermakers en musici. Wij organiseren creatieve activiteiten met, door en voor kinderen en jongeren in dertig asielzoekerscentra in Nederland. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven en zich te uiten. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om een ervaring op te doen die een leven lang van toegevoegde waarde is. Om even onbekommerd jong te kunnen zijn op een plek waar weinig ruimte is voor zorgeloosheid.

De Vrolijkheid wordt structureel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Het project Tijd voor Tapijtenis mede mogelijk dankzij bijdragen van Fonds voor Cultuurparticipatie, stichting Kinderpostzegels, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Menzis. Meer weten? www.vrolijkheid.nl

Expositie Tijd voor Tapijten, 20 april officiële opening / 21 april – 21 mei open voor publiek

Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45, 1013 WG Amsterdam
Productie: Stichting de Vrolijkheid