Op 5, 6, 7 en 8 oktober 2017 viert Amsterdamse School Museum Het Schip bij bezoekerscentrum De Dageraad dat het honderd jaar geleden is dat Plan Zuid door de Gemeenteraad van Amsterdam is aangenomen. Middels wandelingen, lezingen, film en fietstochten kan iedereen zien en ervaren dat Amsterdam Zuid een openluchtmuseum vol architectuur en kunst is van De Amsterdamse School.

Het programma omvat dagelijks een bezoek aan De Dageraad met rondleidingen langs een van de hoogtepunten van De Amsterdamse School, gebouwd door de architecten Piet Kramer en Michel de Klerk. Ook is er een documentaire te zien over het idealisme van De Amsterdamse School architecten met historisch beeldmateriaal en een inzicht hoe de huidige bewoners in deze schitterende gebouwen leven.

Verdeeld over 5 tot en met 8 oktober 2017 zijn er diverse activiteiten zoals: wandelingen met exclusieve kijkjes in de binnentuinen van de Amsterdamse School complexen, een exclusieve rondleiding langs de kunstwerken in het Berlage Lyceum, een wandeling langs de hoogtepunten van Zuid naar de diamantfabriek van Ascher, een fietstocht over H.P. Berlage en een fietstocht langs de kunstwerken van Hildo Krop.

Voor meer informatie en reserveringen: www.hetschip.nl

Op donderdag 20 april om 18.00 uur opent Halleh Ghorashi, Professor Diversiteit en Integratie (VU A’dam), in Museum Het Schip, Amsterdam de expositie Tijd voor Tapijten van stichting De Vrolijkheid. Hierin wordenelf tapijten getoond – naar ontwerpen van kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond – op basis van verhalen van families uit asielzoekerscentra die samen met ambachtslieden uit de omgeving ook verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de tapijten. In het café van Museum Het Schip geven foto’s van Petra Katanic deze bewoners een gezicht en tonen ze de context waarbinnen dit project tot stand kwam, de wereld van de Nederlandse asielzoekerscentra.Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek, getiteld ‘elf tapijten duizend-en-een verhalen’. De tentoonstelling is open voor publiek van 21 april tot en met 21 mei 2017.

In de ochtend vertelde moeder niet te willen in verband met hoofdpijn. Toch is ze meegegaan voor de kinderen vertelde ze. Tijdens het werken met de draaischijf begon ze te vertellen over de herinneringen uit het land van haar jeugd. Ze was vergeten dat ze mooie herinneringen had zei ze en de kinderen hoorden voor het eerst over het land dat ze nooit gezien hebben”
(Natasja, coördinator de Vrolijkheid Grave)

Tijd voor Tapijtenis een kunstproject gericht op het delen van kennis omtrent oude ambachten, tradities en familieverhalen. Het project is ontstaan vanuit een beeld: tapijten maken van een huis een thuis. Tapijten dempen het geluid, halen de kou van de vloer, zorgen voor geborgenheid. In het nomadische bestaan van bewoners van asielzoekerscentra heeft De Vrolijkheid met Tijd voor Tapijteneen symbolisch sterk beeld van die huiselijkheid gecreërd. Verhalen staan centraal in het project, omdat veel mensen bijzondere herinneringen hebben aan tapijten. Verhalen van het gewone familieleven van voor een oorlog of vlucht. Ontwerpers, vaak zelf met een vluchtelingenachtergrond, hebben in elf Nederlandse asielzoekerscentra bewoners ontmoet en in workshops verhalen gedeeld, technieken, talenten en expertise ontdekt. Dit resulteerde in elf tapijten, gemaakt op basis van deze verhalen en technieken. Daarmee maakt Tijd voor Tapijtensporen zichtbaar – ongeacht of deze families mogen blijven of moeten vertrekken.

Stichting de Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid, is een netwerk van professionele kunstenaars, theatermakers en musici. Wij organiseren creatieve activiteiten met, door en voor kinderen en jongeren in dertig asielzoekerscentra in Nederland. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven en zich te uiten. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om een ervaring op te doen die een leven lang van toegevoegde waarde is. Om even onbekommerd jong te kunnen zijn op een plek waar weinig ruimte is voor zorgeloosheid.

De Vrolijkheid wordt structureel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Het project Tijd voor Tapijtenis mede mogelijk dankzij bijdragen van Fonds voor Cultuurparticipatie, stichting Kinderpostzegels, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Menzis. Meer weten? www.vrolijkheid.nl

Expositie Tijd voor Tapijten, 20 april officiële opening / 21 april – 21 mei open voor publiek

Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45, 1013 WG Amsterdam
Productie: Stichting de Vrolijkheid

 

Op zaterdag 13 mei, tussen 10.00 en 17.00 uur, zullen er behalve de bussen uit de eigen collectie ook prachtige oldtimers van verschillende bus musea uit het hele land worden opgesteld op het terrein. De verschillende types en merken geven de bezoeker een goed beeld van de ontwikkeling van de stad-en streekbus door de jaren heen.

Bezoekers van het museum krijgen ruim de gelegenheid om de bussen van binnen en buiten te bezichtigen. Ook staan er een paar voertuigen opgesteld die meer dan 50 jaar oud zijn. Een A-Ford Pick Up, een A-Ford Tudor, een motorfiets Harley-Davidson, een motor met zijspan en een paar bijzondere bromfietsen. Daarnaast wordt er een kleine rondrit met de oudste en de nieuwste lijnbus aangeboden.

De dag zal geopend worden met een kleine plechtigheid door de heer André Testa, voormalig directeur van de NZH. Daarna zal de schrijver Wim Vink uit Volendam zijn nieuwste boek presenteren “Met de NZH-bus onderweg”, een prachtig fotoboek met verklarende teksten. Een ‘must have’ voor de liefhebbers van de NZH-bus geschiedenis.

De toegangsprijs is 5,00 euro p.p. voor volwassenen. Kinderen 5 t/m 12 jaar 2,50 euro. Graag per pin te voldoen. Koffie, thee en en snacks zijn beschikbaar op locatie. Rondom het museum is voldoende gratis parkeergelegenheid, het museum is rolstoelvriendelijk toegankelijk, ook het sanitair.

Foto: Kenneth Stamp

Speciaal voor kinderen is er een route door de expositie over De Wapenfabriek. Zij krijgen bij de ingang een eigen munitiekistje! In de expositie zijn verschillende punten opgenomen waar – door middel van het uitvoeren van een handeling – een houten kogel kan worden verkregen. Aan het einde van de tentoonstelling gaan deze kogels op transport met behulp van een transportband van wel 6 meter lang! Onderweg kunnen kinderen achter het stuur kruipen van een GMC legerwagen uit 1943 of werken aan een oude draaibank uit 1960.

De KinderRoute is gratis beschikbaar voor kinderen van alle leeftijden. Vraag bij de kassa om het munitiekistje en zoek het logo. In de afgelopen maanden is de KinderRoute een groot success gebleken. Alle kinderen die in de regio wonen, worden er op gewezen dat een bezoek met hun schoolklas tot de mogelijkheden behoort, maar ook voor een verjaarspartijtje is het een heel interessante mogelijkheid.

Het HollandRoute Forum confereert één maal jaarlijks over aangelegenheden die het gehele HollandRoute netwerk van Routepunten en Rustpunten betreffen. Ook zijn aangesloten de regionale Ankerpunten van de European Route of Industrial Heritage [ERIH], alsmede de  betrokken overheden, particuliere organisaties en ondernemingen.

Tijdens het 6de HollandRoute Forum is aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling sinds het 5de HollandRoute Forum in september 2012. Vervolgens hebben de deelnemers in speed date ervaringen uitgewisseld en onderlinge raakvlakken besproken. Tijdens het plenaire gedeelte is nader ingegaan op waardevolle aspecten van samenwerking.

Er waren vertegenwoordigers van 28 ERIH Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten, alsmede bestuur en staf Stichting HollandRoute.

Ontwikkelingen

Hildebrand de Boer, directeur Stichting HollandRoute benadrukt het belang dat wordt gehecht aan de deelname van de Beurs van Berlage in het toeristische erfgoednetwerk HollandRoute waarbij het focus ligt op handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur.

Vervolgens schetst hij de recente en aankomende ontwikkelingen voor het beheer en de versterking van het HollandRoute netwerk:

 • Europese ontwikkelingen European Route of Industrial Heritage [ERIH], zoals: het festival European Night of Industrial Heritage en het nieuwe ERIH Ankerpunt Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik;
 • Succesvolle afronding toeristisch stimuleringsprogramma “Amsterdam bezoeken, Holland zien 2009-2012”;
 • Ontwikkeling van het ERIH HollandCentre Hembrugterrein Zaandam, waarvan de opening gepland is begin april 2014;
 • Jaarlijks ruim 70 werkbezoeken door de HollandRoute staf aan deelnemende Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten;
 • Renovatie HollandRoute Content Management System;
 • HollandRoute App;
 • Promotie, o.a. Uitmarkt Amsterdam, gidsen, flyers, kaarten;
 • Periodiek onderhoud bewegwijzering hoofdroute;
 • Speciale Czaar Peter fietsroute Zaandam-Amsterdam, in verband met het Zaans Ruslandjaar;
 • Conceptontwikkeling HollandRoute Polderland;
 • Voorbereidingen Holland-FryslânRoute;
 • Voorbereiden HollandRoute merchandising;
 • Actieve relatie HollandRoute met Amsterdam Marketing, Haarlem Marketing en Marketing Zaanstreek.

Voor het beheer van het HollandRoute netwerk zijn de jaarlijkse contributies van de deelnemers essentieel!

Speed date

Voor de speed date sessies zijn enkele vragen op papier gezet, ter ondersteuning:

 • Wat kunnen onze organisaties voor elkaar betekenen? (Met wie wat?);
 • Wat kunnen wij voor het netwerk van de HollandRoute als geheel betekenen? (Wat voor wie?); en
 • Op welke wijze kunnen we, ook internationaal, van het product HollandRoute nog meet gebruik maken? (Hoe met wie?).

Er ontstaat een levendige gedachtewisseling tussen de deelnemers, waarbij aspecten een rol spelen, zoals crowd funding, PR, Subsidies, Marketing, versterking aandacht voor buitenlandse toerist, onderling samenwerkende musea c.a., uitwisselen van ervaringen, en gebruik van interactieve media.

Tijdens de pauze wordt een aantal door de deelnemers ingebrachte prijzen verloot onder leiding van HollandRoute bestuurslid en notaris Antal DeWitte [Verhees Notarissen, Katwijk en Rijnsburg].

IMG_2972

Forum plenair

Na de pauze volgt een plenair gedeelte onder leiding van Fokelien Renckens [Zaans Museum], Piet Boogert [Lloyd Hotel] en João Gonçalves [Gassan Diamonds], waarbij in eerste instantie wordt gesproken over het aangaan en versterken van samenwerking met externe partners.

João Gonçalves benadrukt het belang van de “gunfactor”. Het opbouwen van een relatie kost zeker drie jaar voordat enig resultaat bereikt kan worden. Het behoort een constante bezigheid te zijn, waarbij de samenwerking met heel verschillende doelgroepen van belang is. Het bedienen van weinig doelgroepen maakt de organisatie kwetsbaar. Als dergelijke doelgroepen door bijvoorbeeld economische crisis of een ramp even niet komen, kan de organisatie zwaar in de problemen geraken. Dus is João Gonçalves’ motto: volhouden, promotie blijven maken en daarin investeren. Zichtbaar blijven, als je er bent leef je. Mensen leren kennen en een groot netwerk opbouwen. In Nederland denkt men te veel in hokjes, groter denken is nodig.

Dus, zo concludeert Fokelien Renckens, het gaat om samenwerken en partners aan je binden.

Piet Boogert signaleert binnen het HollandRoute netwerk heel toegewijde partijen en spoort hen aan om pro-actief om je heen te kijken wie wat voor je kan betekenen. Gassan Diamonds doet dat met een groot aantal hotels en op beurzen waarbij het traditie is geworden dat men daar door Gassan sierraden kan laten schoonmaken. Met die traditie zit Gassan als betrouwbare partij in de “top of mind”. Ook kent Piet Boogert erfgoedattracties die vrijdagmiddagborrels organiseren voor de hotels in de buurt. Piet Boogert’s motto: laat mensen jouw product ervaren.

Gerrit Schaap [NZH Vervoer Museum, Haarlem] geeft een mooi voorbeeld van wat je voor elkaar kunt betekenen. Momenteel wordt bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik spoor vernieuwd, waardoor bepaalde baanvakken niet bereden kunnen worden. Dankzij de museale autobussen van het NZH Vervoer Museum vindt op die trajecten toch passend historisch vervoer plaats.

Frida Badoux [Museum De Noord, Amsterdam] adviseert goed naar de groteren in je buurt te kijken en bij hen “achter op de fiets te springen”. Ja, beaamt Fokelien Renckens, je thema aansluiten bij groteren, en zo mogelijk aansluiten bij horeca, pro-actief door bijvoorbeeld het sluiten van package deals. Zo is, aldus Piet Boogert, de manifestatie 24 Uur Amsterdam Noord een groot succes gebleken. Dat geldt inmiddels ook voor de Amsterdamse Hotelnacht, waarbij Amsterdamse burgers kennis kunnen nemen van de hotelkwaliteiten in de eigen stad.
Het samen stimuleren van goede voorzieningen is volgens João Gonçalves relevant. Zo genereert de River Cruise havenontwikkeling aan de noordoever van het IJ activiteit in Amsterdam Noord. 24 Uur West-Friesland zou ook zo’n cluster van manifestatie kunnen zijn. Een succesvol voorbeeld van samenwerking is ook het Zaans Ruslandjaar 2013. Belangrijk is een goede aansluiting bij iAmsterdam en de promotie van de Stichting HollandRoute. Bij het samenwerken draait veel om regelmatige contacten.
Verhalen vertellen en zo mogelijk in tentoonstellingen relaties leggen met de bezoekers, wordt door Frida Badoux genoemd als aandachtspunt. Niet alléén verhalen, maar juist ook de collectie voor het voetlicht brengen, zo vult Carel Hofland[Museum Nederlandse Uurwerk, Zaandam] aan. Hij refereert aan de grote internationale bekendheid met specifiek Zaanse klokken, waarvan in zijn museum een geweldige collectie te bezichtigen is. Dus: communiceren met hotels en organisaties als Gassan Diamonds, waar buitenlandse gasten komen die in de museumcollectie geïnteresseerd zijn.
Museum De Cruquius zoekt, aldus Justa van Bergen, ook verbindingen met partijen die met het onderwerp water bezig zijn.
Ton Hurkmans [Hoogovens Museum, IJmuiden] schetst de aandacht voor de techniek. Zo heeft het museum eenontdekplek techniek voor het basisonderwijs. Ook wordt gewerkt met maatschappelijke stages van scholieren uit het voortgezet onderwijs, als onderdeel van het initiatief “Techno Challenge” (www.technochallenge.nl ). Aandacht bij jongeren voor techniek wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Op dit moment kiezen nog te weinig jongeren voor vervolgopleidingen in de technische sector, terwijl dit voor de innovatie en economie in Nederland bijzonder wenselijk is.
Het Den Hartogh Fordmuseum zoekt, zo weet Koen Blok, aansluiting op techniek en onderwijs.
Volgens Carel Hofland zijn er op het Forum veel musea aanwezig met de techniek als invalshoek. Het HollandRoute netwerk kent in feite een groot aantal Ankerpunten en Routepunten (en zelf enkele Rustpunten), waarbij het aspect techniek op de voorgrond treedt. Dat is een aansprekend thema om als gemeenschappelijk verhaal verder te ontwikkelen, gezamenlijk. Laten we een HollandRoute platform van organisaties vormen en ons techniek netwerk zichtbaar en herkenbaar maken.
In zijn slotwoord dankt Hildebrand de Boer voor eenieders inspirerende bijdrage en stelt voor de gezamenlijke handschoen van een HollandRoute Techniek Platform op te pakken. Zo hebben de deelnemers aan het 6de HollandRoute Forum een interessante conclusie getrokken!

Op 12 november 2013 is de replica van het Czaar Peterhuisje uit Zaandam (een Routepunt van de HollandRoute) door de Nederlandse ambassadeur overhandigd aan het Kolomenskoye museum in Moskou. Het project van het Ministerie van Defensie in het kader van het Vriendschapsjaar 2013 was in samenwerking met het Zaans Museum.

Het pandje is gebouwd door Nederlandse en Russische militairen en de tentoonstelling is samen met het Zaans Museum en Kolomenskoye museum tot stand gekomen. Tijdens de opening heeft Fokelien Renckens-Stenneberg gesproken over de bijzondere samenwerking met het Russische museum nu en in de toekomst. Daarnaast sprak zij met lof over de bijzondere professionele uitstraling van het pandje en de inrichting en hoopte dat vele Russische bezoekers geïnspireerd raken om naar Nederland te komen om het echte Czaar Peterhuisje, de dependance van het Zaans Museum, te gaan bezoeken.