Het HollandRoute Forum confereert één maal jaarlijks over aangelegenheden die het gehele HollandRoute netwerk van Routepunten en Rustpunten betreffen. Ook zijn aangesloten de regionale Ankerpunten van de European Route of Industrial Heritage [ERIH], alsmede de  betrokken overheden, particuliere organisaties en ondernemingen.

Tijdens het 6de HollandRoute Forum is aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling sinds het 5de HollandRoute Forum in september 2012. Vervolgens hebben de deelnemers in speed date ervaringen uitgewisseld en onderlinge raakvlakken besproken. Tijdens het plenaire gedeelte is nader ingegaan op waardevolle aspecten van samenwerking.

Er waren vertegenwoordigers van 28 ERIH Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten, alsmede bestuur en staf Stichting HollandRoute.

Ontwikkelingen

Hildebrand de Boer, directeur Stichting HollandRoute benadrukt het belang dat wordt gehecht aan de deelname van de Beurs van Berlage in het toeristische erfgoednetwerk HollandRoute waarbij het focus ligt op handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur.

Vervolgens schetst hij de recente en aankomende ontwikkelingen voor het beheer en de versterking van het HollandRoute netwerk:

 • Europese ontwikkelingen European Route of Industrial Heritage [ERIH], zoals: het festival European Night of Industrial Heritage en het nieuwe ERIH Ankerpunt Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik;
 • Succesvolle afronding toeristisch stimuleringsprogramma “Amsterdam bezoeken, Holland zien 2009-2012”;
 • Ontwikkeling van het ERIH HollandCentre Hembrugterrein Zaandam, waarvan de opening gepland is begin april 2014;
 • Jaarlijks ruim 70 werkbezoeken door de HollandRoute staf aan deelnemende Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten;
 • Renovatie HollandRoute Content Management System;
 • HollandRoute App;
 • Promotie, o.a. Uitmarkt Amsterdam, gidsen, flyers, kaarten;
 • Periodiek onderhoud bewegwijzering hoofdroute;
 • Speciale Czaar Peter fietsroute Zaandam-Amsterdam, in verband met het Zaans Ruslandjaar;
 • Conceptontwikkeling HollandRoute Polderland;
 • Voorbereidingen Holland-FryslânRoute;
 • Voorbereiden HollandRoute merchandising;
 • Actieve relatie HollandRoute met Amsterdam Marketing, Haarlem Marketing en Marketing Zaanstreek.

Voor het beheer van het HollandRoute netwerk zijn de jaarlijkse contributies van de deelnemers essentieel!

Speed date

Voor de speed date sessies zijn enkele vragen op papier gezet, ter ondersteuning:

 • Wat kunnen onze organisaties voor elkaar betekenen? (Met wie wat?);
 • Wat kunnen wij voor het netwerk van de HollandRoute als geheel betekenen? (Wat voor wie?); en
 • Op welke wijze kunnen we, ook internationaal, van het product HollandRoute nog meet gebruik maken? (Hoe met wie?).

Er ontstaat een levendige gedachtewisseling tussen de deelnemers, waarbij aspecten een rol spelen, zoals crowd funding, PR, Subsidies, Marketing, versterking aandacht voor buitenlandse toerist, onderling samenwerkende musea c.a., uitwisselen van ervaringen, en gebruik van interactieve media.

Tijdens de pauze wordt een aantal door de deelnemers ingebrachte prijzen verloot onder leiding van HollandRoute bestuurslid en notaris Antal DeWitte [Verhees Notarissen, Katwijk en Rijnsburg].

IMG_2972

Forum plenair

Na de pauze volgt een plenair gedeelte onder leiding van Fokelien Renckens [Zaans Museum], Piet Boogert [Lloyd Hotel] en João Gonçalves [Gassan Diamonds], waarbij in eerste instantie wordt gesproken over het aangaan en versterken van samenwerking met externe partners.

João Gonçalves benadrukt het belang van de “gunfactor”. Het opbouwen van een relatie kost zeker drie jaar voordat enig resultaat bereikt kan worden. Het behoort een constante bezigheid te zijn, waarbij de samenwerking met heel verschillende doelgroepen van belang is. Het bedienen van weinig doelgroepen maakt de organisatie kwetsbaar. Als dergelijke doelgroepen door bijvoorbeeld economische crisis of een ramp even niet komen, kan de organisatie zwaar in de problemen geraken. Dus is João Gonçalves’ motto: volhouden, promotie blijven maken en daarin investeren. Zichtbaar blijven, als je er bent leef je. Mensen leren kennen en een groot netwerk opbouwen. In Nederland denkt men te veel in hokjes, groter denken is nodig.

Dus, zo concludeert Fokelien Renckens, het gaat om samenwerken en partners aan je binden.

Piet Boogert signaleert binnen het HollandRoute netwerk heel toegewijde partijen en spoort hen aan om pro-actief om je heen te kijken wie wat voor je kan betekenen. Gassan Diamonds doet dat met een groot aantal hotels en op beurzen waarbij het traditie is geworden dat men daar door Gassan sierraden kan laten schoonmaken. Met die traditie zit Gassan als betrouwbare partij in de “top of mind”. Ook kent Piet Boogert erfgoedattracties die vrijdagmiddagborrels organiseren voor de hotels in de buurt. Piet Boogert’s motto: laat mensen jouw product ervaren.

Gerrit Schaap [NZH Vervoer Museum, Haarlem] geeft een mooi voorbeeld van wat je voor elkaar kunt betekenen. Momenteel wordt bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik spoor vernieuwd, waardoor bepaalde baanvakken niet bereden kunnen worden. Dankzij de museale autobussen van het NZH Vervoer Museum vindt op die trajecten toch passend historisch vervoer plaats.

Frida Badoux [Museum De Noord, Amsterdam] adviseert goed naar de groteren in je buurt te kijken en bij hen “achter op de fiets te springen”. Ja, beaamt Fokelien Renckens, je thema aansluiten bij groteren, en zo mogelijk aansluiten bij horeca, pro-actief door bijvoorbeeld het sluiten van package deals. Zo is, aldus Piet Boogert, de manifestatie 24 Uur Amsterdam Noord een groot succes gebleken. Dat geldt inmiddels ook voor de Amsterdamse Hotelnacht, waarbij Amsterdamse burgers kennis kunnen nemen van de hotelkwaliteiten in de eigen stad.
Het samen stimuleren van goede voorzieningen is volgens João Gonçalves relevant. Zo genereert de River Cruise havenontwikkeling aan de noordoever van het IJ activiteit in Amsterdam Noord. 24 Uur West-Friesland zou ook zo’n cluster van manifestatie kunnen zijn. Een succesvol voorbeeld van samenwerking is ook het Zaans Ruslandjaar 2013. Belangrijk is een goede aansluiting bij iAmsterdam en de promotie van de Stichting HollandRoute. Bij het samenwerken draait veel om regelmatige contacten.
Verhalen vertellen en zo mogelijk in tentoonstellingen relaties leggen met de bezoekers, wordt door Frida Badoux genoemd als aandachtspunt. Niet alléén verhalen, maar juist ook de collectie voor het voetlicht brengen, zo vult Carel Hofland[Museum Nederlandse Uurwerk, Zaandam] aan. Hij refereert aan de grote internationale bekendheid met specifiek Zaanse klokken, waarvan in zijn museum een geweldige collectie te bezichtigen is. Dus: communiceren met hotels en organisaties als Gassan Diamonds, waar buitenlandse gasten komen die in de museumcollectie geïnteresseerd zijn.
Museum De Cruquius zoekt, aldus Justa van Bergen, ook verbindingen met partijen die met het onderwerp water bezig zijn.
Ton Hurkmans [Hoogovens Museum, IJmuiden] schetst de aandacht voor de techniek. Zo heeft het museum eenontdekplek techniek voor het basisonderwijs. Ook wordt gewerkt met maatschappelijke stages van scholieren uit het voortgezet onderwijs, als onderdeel van het initiatief “Techno Challenge” (www.technochallenge.nl ). Aandacht bij jongeren voor techniek wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Op dit moment kiezen nog te weinig jongeren voor vervolgopleidingen in de technische sector, terwijl dit voor de innovatie en economie in Nederland bijzonder wenselijk is.
Het Den Hartogh Fordmuseum zoekt, zo weet Koen Blok, aansluiting op techniek en onderwijs.
Volgens Carel Hofland zijn er op het Forum veel musea aanwezig met de techniek als invalshoek. Het HollandRoute netwerk kent in feite een groot aantal Ankerpunten en Routepunten (en zelf enkele Rustpunten), waarbij het aspect techniek op de voorgrond treedt. Dat is een aansprekend thema om als gemeenschappelijk verhaal verder te ontwikkelen, gezamenlijk. Laten we een HollandRoute platform van organisaties vormen en ons techniek netwerk zichtbaar en herkenbaar maken.
In zijn slotwoord dankt Hildebrand de Boer voor eenieders inspirerende bijdrage en stelt voor de gezamenlijke handschoen van een HollandRoute Techniek Platform op te pakken. Zo hebben de deelnemers aan het 6de HollandRoute Forum een interessante conclusie getrokken!

Stempels is gevestigd in de voormalige drukkerij en lettergieterij Koninklijke Joh. Enschedé. Izaak Enschedé en zijn zoon Johannes vestigden in 1703 hun drukkerij en lettergieterij in de Haarlemse binnenstad. Het bedrijf, later Koninklijke Joh. Enschedé, bleef daar actief tot 1992. Na de oprichting van de drukkerij verwierf Enschedé snel bekendheid, o.a. met het drukken van de Oprechte Haarlemsche Courant, de op één na oudste krant ter wereld (1656). De oudste krant ter wereld zou zijn de Zweedse Post och Inrikes Tidningar, opgericht in 1645. Behalve met drukken, hield Joh. Enschedé zich ook bezig met lettergieten en het maken van matrijzen en stempels (de herkomst van de huidige naam). Begin 19de eeuw ging het bedrijf de bankbiljetten voor de nieuwe Nederlandsche Bank drukken en kreeg het de eerste opdracht voor het drukken van postzegels van de Nederlandsche Posterijen. Later volgden de postzegels van 65 andere landen.

Nadat in 1992 de Koninklijke Joh. Enschedé verhuisde, stond het monumentale pand er een aantal jaren verwaarloosd bij. Totdat het in 2005 gekocht werd door twee bekende en enthousiaste Haarlemse horecaondernemers. Met een ingrijpende verbouwing, waarbij de oorspronkelijke details en interieurs zoveel mogelijk bewaard zijn gebleven, is het monumentale pand nu een sfeervol en modern horecabedrijf. De scepter wordt er gezwaaid door Frans van Capelle.
frans
De naam Stempels is gekozen uit respect voor het ambacht dat hier drie eeuwen lang werd uitgeoefend. Ook in het logo, de huisstijl en de naamvoering van de diverse zalen wordt de historie van het pand gekoesterd.
Stempels ligt aan een van de mooiste pleinen in het oude centrum van Haarlem. Op loopafstand bevinden zich veel historische monumenten, musea en hofjes. Vanaf het Klokhuisplein kijkt u uit op de middeleeuwse St. Bavokerk. Aan de andere kant van de kerk ligt de Grote Markt. Om de hoek, aan het Spaarne, staan het Waaggebouw en het Teylers Museum, het oudste museum van Nederland. Vlak achter Stempels bevindt zich het Bakenesserhofje (gesticht in 1395 en daarmee het oudste hofje in Nederland). Door Stichting HollandRoute zijn een wandel- en fietsroute gerealiseerd waarin Stempels als Rustpunt is opgenomen. De samenwerking met HollandRoute wordt door Frans van Capelle als waardevol genoemd, alhoewel het effect van het aangesloten zijn bij HollandRoute zich niet gemakkelijk laat meten. Het feit dat de nieuwe applicatie zo veelvuldig gedownload is overtuigt deze gastvrije ondernemer van het grote belang van de HollandRoute.
Stempels is een historische plek in het monumentale, autovrije hart van Haarlem, waar u gezellig en lekker kan eten en drinken, feesten geven, vergaderen en overnachten. Het gebeurt allemaal in de gebouwen van de voormalige drukkerij Joh. Enschedé, waar lange tijd ons nationale papiergeld en voor veel landen de postzegels werden gedrukt. Een plek dus met een rijke historie, in stijl verbouwd tot een sfeervol, modern horecabedrijf. Midden in het gezellige centrum van Haarlem, een van de beste culturele en winkelsteden van het land.