De historische betekenis van het Noordzeekanaal, de sluizen en de daarbij aangelegde havenwerken is groot. Zonder deze bestond IJmuiden niet, was de Amsterdamse zeehaven weggekwijnd en was de Hoogovens Staalfabriek ergens anders gebouwd. Ook vandaag de dag vervult het Noordzeekanaalgebied vele functies. Ruimte om te werken, te wonen en te recreëren.

De imposante industriële architectuur van het voorheen afgesloten militaire terrein trok 23 april ruim 50 bezoekers naar het Hembrugterrein in Zaanstad voor de Kick-off van Herbestemming NH 2015. Gedeputeerde Elvira Sweet opende de zesde editie van het herbestemmingsprogramma. Zij benadrukte het belang dat de provincie Noord-Holland hecht aan het levend houden van het erfgoed en het openstellen van het erfgoed voor het publiek. De drie gekozen herbestemmingsprojecten in de categorieën agrarisch, industrieel en religieus erfgoed zijn kenmerkend voor de herbestemmingsopgaven in Noord-Holland.

In IJmuiden wordt al sinds 1931 hoogovencement geproduceerd. De locatie van deze fabriek is niet toevallig gekozen. Door zich te vestigen naast de Hoogovens (tegenwoordig Tata Steel) is de belangrijkste grondstof voor de productie van hoogovencement – namelijk hoogovenslak – altijd dichtbij. Bij de fabriek in IJmuiden wordt het halffabrikaat voor de bereiding van cement (klinker) per schip aangevoerd en samen met hoogovenslak en andere componenten tot cement gemalen. ENCI IJmuiden heeft een productiecapaciteit van 1,4 miljoen ton cement/jaar.

De varende Verhalenbank is een echte bank waarop de verhalenvertellers plaatsnemen. Het is ook een kunstwerk waarin het verleden van de maakindustrie tot leven wordt gewekt. De varende Verhalenbank is samengesteld uit onderdelen, gereedschappen en producten uit de maakindustrie. Dat geeft aanleiding tot gesprek. Dus waar de varende Verhalenbank aanlegt, komen de verhalen los.