De Raad van Europa heeft 2015 officieel uitgeroepen tot ‘Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed’. In de provincie Noord-Holland zal door middel van de organisatie van het Festival Industrie Cultuur invulling worden gegeven aan dit Europese themajaar. Tot ver in oktober worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd in het Noordzeekanaalgebied en de Zaanstreek. De rode draad binnen dit festival is het rijke industriële verleden van dit gebied.

Speciaal voor kinderen is er een route door de expositie over De Wapenfabriek. Zij krijgen bij de ingang een eigen munitiekistje! In de expositie zijn verschillende punten opgenomen waar – door middel van het uitvoeren van een handeling – een houten kogel kan worden verkregen. Aan het einde van de tentoonstelling gaan deze kogels op […]

Op donderdag 3 april 2014 heeft de burgemeester van Zaanstad, mevrouw Geke Faber, het HollandRoute Huis op het Hembrugterrein officieel geopend. De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, mevrouw Elvira Sweet, heeft diezelfde middag de KinderRoute in de expositieruimte van het HollandRoute Huis geopend.

De burgemeester benadrukte dat, gezien het feit dat in de Zaanstreek het eerste industriegebied van Europa is ontstaan, het niet meer dan logisch is dat het bezoekerscentrum hier op het Hembrugterrein wordt gevestigd. Geke Faber: ‘Ik ben er in ieder geval ongelooflijk trots op dat het HollandRoute Huis nu hier in het oude stationsgebouw van de voormalige Rijks Artillerie Inrichtingen is gekomen’

Het HollandRoute Forum confereert één maal jaarlijks over aangelegenheden die het gehele HollandRoute netwerk van Routepunten en Rustpunten betreffen. Ook zijn aangesloten de regionale Ankerpunten van de European Route of Industrial Heritage [ERIH], alsmede de betrokken overheden, particuliere organisaties en ondernemingen.

Tijdens het 6de HollandRoute Forum is aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling sinds het 5de HollandRoute Forum in september 2012. Vervolgens hebben de deelnemers in speed date ervaringen uitgewisseld en onderlinge raakvlakken besproken. Tijdens het plenaire gedeelte is nader ingegaan op waardevolle aspecten van samenwerking.

Er waren vertegenwoordigers van 28 ERIH Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten, alsmede bestuur en staf Stichting HollandRoute.