Tag Archief van: Conferentie

De imposante industriële architectuur van het voorheen afgesloten militaire terrein trok 23 april ruim 50 bezoekers naar het Hembrugterrein in Zaanstad voor de Kick-off van Herbestemming NH 2015. Gedeputeerde Elvira Sweet opende de zesde editie van het herbestemmingsprogramma. Zij benadrukte het belang dat de provincie Noord-Holland hecht aan het levend houden van het erfgoed en het openstellen van het erfgoed voor het publiek. De drie gekozen herbestemmingsprojecten in de categorieën agrarisch, industrieel en religieus erfgoed zijn kenmerkend voor de herbestemmingsopgaven in Noord-Holland.

De initiatiefnemers en eigenaren van de drie gekozen Herbestemming NH projecten Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef, De Hoeksteen in Uithoorn en Gebouw 320 op het Hembrugterrein in Zaanstad, presenteerden tijdens de Kick-off hun gebouw. Sommigen hadden een droom over de toekomstige bestemming, anderen benadrukten het belang van het gebouw voor de ontwikkeling van de omgeving. Dat gold vooral voor Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef, een van oorsprong middeleeuwse boerderij die als een schone slaapster voor eeuwig rust in de verstilde omgeving van het Slotkwartier. Wie kust haar wakker? De kleinkinderen van architect Gerrit Rietveld dromen van een museale toekomst van De Hoeksteen in Uithoorn, van oorsprong een kerk die hun grootvader heeft ontworpen. De Hoeksteen zien zij als een externe expositieruimte voor de omvangrijke depotcollecties van de verschillende musea, zoals het Centraal Museum te Utrecht of het Stedelijk Museum Amsterdam. Gebouw 320 op het Hembrugterrein is fysiek de grootste herbestemmingsopgave van dit jaar. Het is één van de 50 monumenten die het Hembrugterrein rijk is. Uiteindelijk zullen zij allemaal worden herbestemd. Maar gebouw 320 ligt aan de toekomstige nieuwe ingang van het terrein en wordt zo het visitekaartje van het gebied. 4000 vierkante meter ligt te wachten op een representatieve invulling. Ook deze enorme hal, waar ooit wapentuig werd gemaakt, ligt te wachten op de prins die haar wakker kust.

Keynote spreker Arno Boon, directeur van Boei, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, had een prikkelende titel voor zijn betoog: Het industrieel erfgoed is bijna op. Aan de hand van voorbeeldprojecten zette hij het werk van Boei in de afgelopen jaren uiteen. Inderdaad een indrukwekkende lijst waarbij de vraag rijst: is er nog wel industrieel erfgoed over, dat op een herbestemming wacht? Het publiek hoefde maar uit het raam te kijken om het tegendeel van deze bewering te aanschouwen. Het ging Boon dan ook meer om de kentering die hij waarneemt richting herbestemming van agrarisch en religieus erfgoed. De leegloop van kerken, die al jaren aan de gang is wordt nu in volle omvang zichtbaar door de leegstand.

In de periode van mei tot september 2015 organiseert Herbestemming NH voor de drie geselecteerde objecten inspirerende sessies waarbij omwonenden en experts innovatieve ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. Op vrijdag 11 september 2015 wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten.

Het HollandRoute Forum confereert één maal jaarlijks over aangelegenheden die het gehele HollandRoute netwerk van Routepunten en Rustpunten betreffen. Ook zijn aangesloten de regionale Ankerpunten van de European Route of Industrial Heritage [ERIH], alsmede de  betrokken overheden, particuliere organisaties en ondernemingen.

Tijdens het 6de HollandRoute Forum is aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling sinds het 5de HollandRoute Forum in september 2012. Vervolgens hebben de deelnemers in speed date ervaringen uitgewisseld en onderlinge raakvlakken besproken. Tijdens het plenaire gedeelte is nader ingegaan op waardevolle aspecten van samenwerking.

Er waren vertegenwoordigers van 28 ERIH Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten, alsmede bestuur en staf Stichting HollandRoute.

Ontwikkelingen

Hildebrand de Boer, directeur Stichting HollandRoute benadrukt het belang dat wordt gehecht aan de deelname van de Beurs van Berlage in het toeristische erfgoednetwerk HollandRoute waarbij het focus ligt op handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur.

Vervolgens schetst hij de recente en aankomende ontwikkelingen voor het beheer en de versterking van het HollandRoute netwerk:

 • Europese ontwikkelingen European Route of Industrial Heritage [ERIH], zoals: het festival European Night of Industrial Heritage en het nieuwe ERIH Ankerpunt Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik;
 • Succesvolle afronding toeristisch stimuleringsprogramma “Amsterdam bezoeken, Holland zien 2009-2012”;
 • Ontwikkeling van het ERIH HollandCentre Hembrugterrein Zaandam, waarvan de opening gepland is begin april 2014;
 • Jaarlijks ruim 70 werkbezoeken door de HollandRoute staf aan deelnemende Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten;
 • Renovatie HollandRoute Content Management System;
 • HollandRoute App;
 • Promotie, o.a. Uitmarkt Amsterdam, gidsen, flyers, kaarten;
 • Periodiek onderhoud bewegwijzering hoofdroute;
 • Speciale Czaar Peter fietsroute Zaandam-Amsterdam, in verband met het Zaans Ruslandjaar;
 • Conceptontwikkeling HollandRoute Polderland;
 • Voorbereidingen Holland-FryslânRoute;
 • Voorbereiden HollandRoute merchandising;
 • Actieve relatie HollandRoute met Amsterdam Marketing, Haarlem Marketing en Marketing Zaanstreek.

Voor het beheer van het HollandRoute netwerk zijn de jaarlijkse contributies van de deelnemers essentieel!

Speed date

Voor de speed date sessies zijn enkele vragen op papier gezet, ter ondersteuning:

 • Wat kunnen onze organisaties voor elkaar betekenen? (Met wie wat?);
 • Wat kunnen wij voor het netwerk van de HollandRoute als geheel betekenen? (Wat voor wie?); en
 • Op welke wijze kunnen we, ook internationaal, van het product HollandRoute nog meet gebruik maken? (Hoe met wie?).

Er ontstaat een levendige gedachtewisseling tussen de deelnemers, waarbij aspecten een rol spelen, zoals crowd funding, PR, Subsidies, Marketing, versterking aandacht voor buitenlandse toerist, onderling samenwerkende musea c.a., uitwisselen van ervaringen, en gebruik van interactieve media.

Tijdens de pauze wordt een aantal door de deelnemers ingebrachte prijzen verloot onder leiding van HollandRoute bestuurslid en notaris Antal DeWitte [Verhees Notarissen, Katwijk en Rijnsburg].

IMG_2972

Forum plenair

Na de pauze volgt een plenair gedeelte onder leiding van Fokelien Renckens [Zaans Museum], Piet Boogert [Lloyd Hotel] en João Gonçalves [Gassan Diamonds], waarbij in eerste instantie wordt gesproken over het aangaan en versterken van samenwerking met externe partners.

João Gonçalves benadrukt het belang van de “gunfactor”. Het opbouwen van een relatie kost zeker drie jaar voordat enig resultaat bereikt kan worden. Het behoort een constante bezigheid te zijn, waarbij de samenwerking met heel verschillende doelgroepen van belang is. Het bedienen van weinig doelgroepen maakt de organisatie kwetsbaar. Als dergelijke doelgroepen door bijvoorbeeld economische crisis of een ramp even niet komen, kan de organisatie zwaar in de problemen geraken. Dus is João Gonçalves’ motto: volhouden, promotie blijven maken en daarin investeren. Zichtbaar blijven, als je er bent leef je. Mensen leren kennen en een groot netwerk opbouwen. In Nederland denkt men te veel in hokjes, groter denken is nodig.

Dus, zo concludeert Fokelien Renckens, het gaat om samenwerken en partners aan je binden.

Piet Boogert signaleert binnen het HollandRoute netwerk heel toegewijde partijen en spoort hen aan om pro-actief om je heen te kijken wie wat voor je kan betekenen. Gassan Diamonds doet dat met een groot aantal hotels en op beurzen waarbij het traditie is geworden dat men daar door Gassan sierraden kan laten schoonmaken. Met die traditie zit Gassan als betrouwbare partij in de “top of mind”. Ook kent Piet Boogert erfgoedattracties die vrijdagmiddagborrels organiseren voor de hotels in de buurt. Piet Boogert’s motto: laat mensen jouw product ervaren.

Gerrit Schaap [NZH Vervoer Museum, Haarlem] geeft een mooi voorbeeld van wat je voor elkaar kunt betekenen. Momenteel wordt bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik spoor vernieuwd, waardoor bepaalde baanvakken niet bereden kunnen worden. Dankzij de museale autobussen van het NZH Vervoer Museum vindt op die trajecten toch passend historisch vervoer plaats.

Frida Badoux [Museum De Noord, Amsterdam] adviseert goed naar de groteren in je buurt te kijken en bij hen “achter op de fiets te springen”. Ja, beaamt Fokelien Renckens, je thema aansluiten bij groteren, en zo mogelijk aansluiten bij horeca, pro-actief door bijvoorbeeld het sluiten van package deals. Zo is, aldus Piet Boogert, de manifestatie 24 Uur Amsterdam Noord een groot succes gebleken. Dat geldt inmiddels ook voor de Amsterdamse Hotelnacht, waarbij Amsterdamse burgers kennis kunnen nemen van de hotelkwaliteiten in de eigen stad.
Het samen stimuleren van goede voorzieningen is volgens João Gonçalves relevant. Zo genereert de River Cruise havenontwikkeling aan de noordoever van het IJ activiteit in Amsterdam Noord. 24 Uur West-Friesland zou ook zo’n cluster van manifestatie kunnen zijn. Een succesvol voorbeeld van samenwerking is ook het Zaans Ruslandjaar 2013. Belangrijk is een goede aansluiting bij iAmsterdam en de promotie van de Stichting HollandRoute. Bij het samenwerken draait veel om regelmatige contacten.
Verhalen vertellen en zo mogelijk in tentoonstellingen relaties leggen met de bezoekers, wordt door Frida Badoux genoemd als aandachtspunt. Niet alléén verhalen, maar juist ook de collectie voor het voetlicht brengen, zo vult Carel Hofland[Museum Nederlandse Uurwerk, Zaandam] aan. Hij refereert aan de grote internationale bekendheid met specifiek Zaanse klokken, waarvan in zijn museum een geweldige collectie te bezichtigen is. Dus: communiceren met hotels en organisaties als Gassan Diamonds, waar buitenlandse gasten komen die in de museumcollectie geïnteresseerd zijn.
Museum De Cruquius zoekt, aldus Justa van Bergen, ook verbindingen met partijen die met het onderwerp water bezig zijn.
Ton Hurkmans [Hoogovens Museum, IJmuiden] schetst de aandacht voor de techniek. Zo heeft het museum eenontdekplek techniek voor het basisonderwijs. Ook wordt gewerkt met maatschappelijke stages van scholieren uit het voortgezet onderwijs, als onderdeel van het initiatief “Techno Challenge” (www.technochallenge.nl ). Aandacht bij jongeren voor techniek wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Op dit moment kiezen nog te weinig jongeren voor vervolgopleidingen in de technische sector, terwijl dit voor de innovatie en economie in Nederland bijzonder wenselijk is.
Het Den Hartogh Fordmuseum zoekt, zo weet Koen Blok, aansluiting op techniek en onderwijs.
Volgens Carel Hofland zijn er op het Forum veel musea aanwezig met de techniek als invalshoek. Het HollandRoute netwerk kent in feite een groot aantal Ankerpunten en Routepunten (en zelf enkele Rustpunten), waarbij het aspect techniek op de voorgrond treedt. Dat is een aansprekend thema om als gemeenschappelijk verhaal verder te ontwikkelen, gezamenlijk. Laten we een HollandRoute platform van organisaties vormen en ons techniek netwerk zichtbaar en herkenbaar maken.
In zijn slotwoord dankt Hildebrand de Boer voor eenieders inspirerende bijdrage en stelt voor de gezamenlijke handschoen van een HollandRoute Techniek Platform op te pakken. Zo hebben de deelnemers aan het 6de HollandRoute Forum een interessante conclusie getrokken!

In 2008 werd ERIH in het Ruhrgebied opgericht als een rechtspersoon, om het netwerk te onderhouden na het vervallen van de EU-fondsen. Nu, vijf jaar later, komen we terug in het Ruhrgebied met onze ERIH conferentie 2013.

Van 20 tot 22 november 2013 zullen we een interessant programma bieden, gericht op industrieel erfgoed toerisme en zoals gebruikelijk zullen de afgevaardigden de kans krijgen om te ontdekken wat er nieuw is in het Ruhrgebied en te zien hebben, waaronder andere Christo’s nieuwste tentoonstelling “Big Air Pakket” in de Gasometer Oberhausen. Noteer de datum – verdere details en inschrijving zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Call for papers

Locaties nemen vaak contact op met het ERIH-netwerk met vragen over statistieken, feiten en cijfers die helpen om de economische impact van industrieel erfgoed toerisme te staven. ERIH beschikt zelf niet over een uitgebreid archief aan statistieken; daarom willen wij graag horen over de verschillende statistieken, bezoekersenquêtes etc., die verschillende regio’s, locaties of organisaties gebruiken voor het meten van de economische impact van hun werkzaamheden.

Wij denken dat dit onderwerp relevant zal zijn voor een breed scala van mensen dat betrokken is bij industrieel erfgoed, en we zijn op zoek naar papers/presentaties uit heel Europa over het verstrekken van informatie over onderzoek, bezoekersenquêtes en andere methoden voor het meten van de impact van hun werk.

Gelieve een samenvatting  (ongeveer 1 pagina) van uw presentatie te sturen naar Germany‎@‎erih.net voor 8 augustus 2013.