Artikelen door Mauro Smit

,

Opening HollandRoute Huis

Op donderdag 3 april 2014 heeft de burgemeester van Zaanstad, mevrouw Geke Faber, het HollandRoute Huis op het Hembrugterrein officieel geopend. De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, mevrouw Elvira Sweet, heeft diezelfde middag de KinderRoute in de expositieruimte van het HollandRoute Huis geopend.

De burgemeester benadrukte dat, gezien het feit dat in de Zaanstreek het eerste industriegebied van Europa is ontstaan, het niet meer dan logisch is dat het bezoekerscentrum hier op het Hembrugterrein wordt gevestigd. Geke Faber: ‘Ik ben er in ieder geval ongelooflijk trots op dat het HollandRoute Huis nu hier in het oude stationsgebouw van de voormalige Rijks Artillerie Inrichtingen is gekomen’

, , ,

Verslag 6e HollandRoute Forum

Het HollandRoute Forum confereert één maal jaarlijks over aangelegenheden die het gehele HollandRoute netwerk van Routepunten en Rustpunten betreffen. Ook zijn aangesloten de regionale Ankerpunten van de European Route of Industrial Heritage [ERIH], alsmede de betrokken overheden, particuliere organisaties en ondernemingen.

Tijdens het 6de HollandRoute Forum is aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling sinds het 5de HollandRoute Forum in september 2012. Vervolgens hebben de deelnemers in speed date ervaringen uitgewisseld en onderlinge raakvlakken besproken. Tijdens het plenaire gedeelte is nader ingegaan op waardevolle aspecten van samenwerking.

Er waren vertegenwoordigers van 28 ERIH Ankerpunten, Routepunten en Rustpunten, alsmede bestuur en staf Stichting HollandRoute.

,

Replica Czaar Peterhuisje in Moskou

Op 12 november 2013 is de replica van het Czaar Peterhuisje uit Zaandam (een Routepunt van de HollandRoute) door de Nederlandse ambassadeur overhandigd aan het Kolomenskoye museum in Moskou. Het project van het Ministerie van Defensie in het kader van het Vriendschapsjaar 2013 was in samenwerking met het Zaans Museum.

,

Uitgelicht: Hotel-Restaurant “Stempels”

Stempels is gevestigd in de voormalige drukkerij en lettergieterij Koninklijke Joh. Enschedé. Izaak Enschedé en zijn zoon Johannes vestigden in 1703 hun drukkerij en lettergieterij in de Haarlemse binnenstad. Het bedrijf, later Koninklijke Joh. Enschedé, bleef daar actief tot 1992. Na de oprichting van de drukkerij verwierf Enschedé snel bekendheid, o.a. met het drukken van de Oprechte Haarlemsche Courant, de op één na oudste krant ter wereld (1656). De oudste krant ter wereld zou zijn de Zweedse Post och Inrikes Tidningar, opgericht in 1645. Behalve met drukken, hield Joh. Enschedé zich ook bezig met lettergieten en het maken van matrijzen en stempels (de herkomst van de huidige naam). Begin 19de eeuw ging het bedrijf de bankbiljetten voor de nieuwe Nederlandsche Bank drukken en kreeg het de eerste opdracht voor het drukken van postzegels van de Nederlandsche Posterijen. Later volgden de postzegels van 65 andere landen.

,

Werkbezoek Europa Nostra aan HollandRoute

Het “Industrial and Engineering Heritage Committee [IEHC]” van Europa Nostra was van 8 tot 10 november 2013 te gast bij de HollandRoute. De directeur van Stichting HollandRoute, Hildebrand de Boer, heeft zitting in het comité en was gastheer. De halfjaarlijkse vergadering werd gehouden op het Hembrugterrein te Zaandam. Werkbezoeken werden gebracht aan Lassie [Wormer], Zeepziederij De Adelaar [Vanilia, Wormerveer], Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, het Nederlands Stoommachinemuseum [Medemblik], Museummolen Schermer en diamantfabriek Gassan Diamonds [Amsterdam].

,

Bestel een Rosa Europa Nostra!

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van Europa Nostra steunt de Belgische rozenkwekerij Rosa Mundo de missie om voor het Europese erfgoed op te komen. Het doel is om de meest bedreigde monumenten en lokaties te helpen middels de verkoop van rozen; het project Rosa Europa Nostra.

Voor elke verkochte roos wordt 9 euro gedoneerd door de kweker aan het Europa Nostra project ‘The 7 Most Endangered’. Dit project werd gelanceerd in januari 2013 in samenwerking met de Europese Investment Bank Institute. Nu kan iedereen bijdragen aan de redding van het gedeelde erfgoed door de aankoop van deze veelgeprezen roos.

,

6e HollandRoute Forum

Op 28 november 2013 (’s middags) zal het 6e HollandRoute Forum plaatsvinden in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het Forum is dit jaar speciaal bedoeld voor het interne netwerk van de HollandRoute. Voor aangeslotenen is dit een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, om van elkaars ervaringen te leren, om na te denken over gezamenlijke productontwikkeling en samenwerking. Deelname is derhalve voorbehouden aan eigenaren/medewerkers van de aangesloten Anker-, Route- en Rustpunten van de HollandRoute.

,

HollandRoute Polderland

Holland is een vanzelfsprekendheid, maar wat is het eigenlijk? Deze vraag wordt beantwoord met de HollandRoute Polderland, die voorziet in een samenhangend toeristisch erfgoednetwerk in Westfriesland, Waterland, Zaanstreek, Amsterdam en Amstel Meerlanden.

,

Jaarlijkse ERIH Conferentie 2013

In 2008 werd ERIH in het Ruhrgebied opgericht als een rechtspersoon, om het netwerk te onderhouden na het vervallen van de EU-fondsen. Nu, vijf jaar later, komen we terug in het Ruhrgebied met onze ERIH conferentie 2013.

,

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien!

Het programma “Amsterdam Bezoeken, Holland Zien” is in 2009 van start gegaan met als belangrijk doel om het internationale toerisme de Metropoolregio rond Amsterdam te bevorderen door toenemende samenwerking tussen overheid en toeristisch bedrijfsleven. De ontwikkeling van het erfgoednetwerk van de HollandRoute is daartoe één van de bouwstenen.